Käyttöehdot

§ 1 Yleistä

fi.myearn.com (tarjoaja) on CPX United GmbH - CEO Nico Czarnowski (Wilhelmstraße 3 - 53840 Troisdorf, Saksa) -tuottama ja ylläpitämä palvelu. Tarjoaja tarjoaa osoitteessa http://fi.myearn.com/ väline, jonka avulla käyttäjä voi osallistua nettikampanjoihin.


2 Rekisteröintioikeus

2.1. fi.myearn.com-sivuston käyttö vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi. fi.myearn.com pidättää oikeuden hylätä rekisteröintihakemuksen perusteluitta.

2.2. Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen ja täysi-ikäinen. Sen lisäksi Käyttäjän tulee asua Suomessa. Oikeushenkilöt sekä vajaavaltaisiksi julistetut henkilöt eivät voi rekisteröityä palveluun. Vain yksi käyttäjätili per yksi kotitalous on sallittu.

2.3. Rekisteröityessään Myearniin käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Myearnin käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja.


3 Rekisteröinti

3.1. Palvelun käyttö on maksutonta eikä se sisällä mitään velvoitteita.

3.2. Käyttäjän tulee rekisteröityessään syöttää tarvittavat henkilötiedot. Käyttäjä on myös velvoitettu syöttämään todenmukaisia ja täydellisiä käyttäjätietoja. Väärien käyttäjätietojen antaminen on rikos.

3.3. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista tarjoajalle. Käyttäjän tulee aktualisoida profiiliaan itse.


4 Osallistuminen kampanjoihin

4.1. Käyttäjällä on mahdollisuus ansaitsa rahaa fi.myearn.com-sivustolla osallistumalla nettikampanjoihin. Kampanjat voivat perustua esim. kilpailuihin ja peleihin osallistumiseen tai kyselyihin vastaamiseen. Osallistuminen kampanjoihin palkitaan. Palkkio vaihtelee kampanjasta toiseen ja sitä mainitaan aina yksittäisen kampanjan kuvauksessa. Kaikki mainitut pakiot ovat korkeinta mahdollisia palkkioita.

4.1.1. fi.myeran.com ei takaa kampanjaan osallistumisen suorittamista (niin sanottua trackingia). Tracking kuuluu ainoastaan yksittäisen kampanjan järjestäjään.

4.1.2. Käyttäjätilille tallettamaa summaa sovellaan joka kerta erikseen riippuen yksittäisen kampanjan järjestäjän siirtämästä rahavarannosta. Siitä syystä käyttäjätilille tallettama summa voi eräissä tapauksissa erota alkuperäisesti mainitusta voittosummasta.

4.1.3. Osallistuminen kampanjaan suoritetaan heti käyttäjäjätilillä ilman verifiointia ellei fi.myearn.com tai kampanjan järjestäjä ole erikseen toisin ilmoittanut.

4.1.4. Käyttäjä ei ole oikeutettu ns. vääriin ilmoituksiin. Harhaanjohtavien tietojen antamisella tarkoitetaan seuraavia tilanteita:

- käyttäjä antaa vääriä tietoja
- käyttäjää käyttää luvattomasti kolmansien osapuolten henkilötietoja
- käyttäjä käyttää ns. kertakäyttöisiä sähköpostosoitteita (toisin sanottuna spam)
- käyttäjä kirjautuu useampaa kertaa samaan kampanjaan syöttämällä samoja tietoja

Jos käyttäjä syöttää harhaanjohtavia tietoja varoituksesta huolimatta, fi.myearn.com on oikeutettu sulkemaan käyttäjä pois kaikista sivuston plaveluista.

4.1.5. Maksut

4.1.5.1. Kampanjan järjestäjä vahvistaa tavallisesti käyttäjän osallistumisen kampanjaan heti. Eräissä tapauksissa vahvistusprosessi voi viedä lisää aikaa. Kampanjat, jotka odottavat vahvistusta, merkitään sanalla ”korjattavaksi”.

4.1.5.2. Kampanjan järjestäjä voi kieltäytyä suorittamasta käyttäjän osallistumista kampanjaan, esim. silloin kun käyttäjä on syöttänyt vääriä käyttäjätietoja. Korvausta ei makseta mikäli käyttäjä luopuu jossakin vaiheessa osallistumasta kampanjaan.

4.1.5.3. fi.myearn.com ei osallistu kampanjan verifiointiprosesssiin, eikä voi vaikuta sen kestöä. Verifiointiprosessin kulusta päättää ainoastaan yksittäisen kampanjan järjestäjä. fi.myearn.fi pyrkii aina suorittamaan kaikki maksut mahdollisimman nopeimmin.


5 Nostot

5.1. Palkkio voi siirtää ainoastaan suomalaiselle pankkitilille tai PayPal (Europe)-tilille. Käyttäjän on otettava huomioon, että PayPal perii siirton yhetydessä siirtomaksun. fi.myearn.com ei korvaa mahdollisia siirtokuluja, vaan niitä vähennetään käyttäjätililtä.

5.2. Ennen kun maksu suoritetaan, fi.myearn.com tarkistaa tämän sopimuksen 4.1.5 -kohdan mukaan käyttäjätilin tilaa. Mikäli väärinkäytöksiä ovat esiintyneet, fi.myearn.com on oikeutettu kieltämään rahansiirtoa.

5.3. Mikäli käyttäjätilin tarkastuksen tulos on negatiivinen (4. -kohdan kannalta) muttei mitään muita väärinkäytöksiä paljasteta, rahansiirto voi tapahtua 14 päivän sisällä siitä kun rahansiirto on haettu.


6 Värväysohjelma

6.1 Käyttäjä voi kutsua palveluun uusia käyttäjiä. Palvelun käyttäjä saa palkkion jokaisesta hankkimastaan uudesta käyttäjästä. Palkkio riippuu kutsutun henkilön tuloista.

6.2. Värväysohjelma – palkkiot

6.2.1. Käyttäjä saa palkkion jokaisesta hankkimastaan uudesta jäsenestä. Palkkion suuruus riippuu kutsutun henkilön tuloista.

6.2.2. Käyttäjä saa 9% jokaisen hankkimansa jäsenen tuloista. Palkkio lisätään käyttäjätilille joka päivää klo. 00:00.

6.3. fi.myearn.com on oikeitettu sovittelemaan värväysohjelman ehtoja ajankohtaiseen markkinatilanteeseen.

6.4. Tietoja käyttäjän hankkimista henkilöistä löytyvät „Tilastoista”.


7. Vastuu

7.1. fi.myearn.com ei vastaa mistään vahingoista eikä muista haitallisuuksista, joita osallistuminen kampanjoihin aiheuttaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.


8 Henkilötietosuoja

8.1. fi.myearn.com säilyttää käyttäjän henkilötiedot. Tietoja säilytetään siihen saakka kun fi.myearn.com lopettaa toiminnansa, käyttäjä peruuttaa tilinsä tai fi.myearn.com lukitse käyttäjätilin.


9 Määräysten itsenäisyys

9.1. Mikäli yksi tai useampi yllä esitetyistä käyttöehdoista todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi, jäljelläolevat käyttöehdot pysyvät kokonaisuudessaan lainvoimaisina. Pätemättömät ehdot korvataan mahdollisimman samanlaisilla tai vastaavanlaisilla ehdoilla.


10 Päivitetty

Siegburg, 1.12.2010